Spółdzielnia Pracy w Łodzi. W chwili obecnej jeden z czołowych polskich producentów branży elektrotechnicznej w zakresie aparatury niskiego napięcia. Nasza współpraca ze Spółdzielnią, trwająca nieprzerwanie od początku naszej działalności, obejmuje grupę łączników krańcowych oraz wyposażenie trakcji zasilającej.

Dojazd