Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), przekazujemy informację o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Prywatne "NOVET" Janusz Bielecki z siedzibą w Katowicach oraz o uprawnieniach, jakie Państwu przysługują.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Prywatne "NOVET" Janusz Bielecki, adres: ul. Łubinowa 19, 40-647 Katowice, numer NIP 954-001-33-01

2. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z Przedsiębiorstwem Prywatnym "NOVET" Janusz Bielecki, wysyłając tradycyjną korespondencję na adres pocztowy ul.Łubinowa 19, 40-647 Katowice lub wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przedsiębiorstwo Prywatne "NOVET" Janusz Bielecki przetwarza Państwa dane osobowe. Dane te obejmują m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, PESEL i/lub NIP, numer telefonu

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie Prywatnym "NOVET" Janusz Bielecki na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
3) kierowania do Państwa wiadomości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa Prywatnego "NOVET" Janusz Bielecki . – przesyłanie informacji handlowych o własnych usługach, produktach);
4) kierowania do Państwa wiadomości po zakończeniu trwania umowy lub bez jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda);
5) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art.6 ust. 1 pkt f RODO;
6) ochrony Państwa żywotnych interesów (takich jak np. ochrona majątku) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d RODO.

5. Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Przedsiębiorstwa Prywatnego "NOVET" Janusz Bielecki:
1) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
2) podmiotom świadczącym Przedsiębiorstwu Prywatnemu "NOVET" Janusz Bielecki usługi, takie jak dochodzenie należności, usługi księgowe lub innym, z którymi współpraca niezbędna jest do wykonania zawartej z Państwem umowy

6. Powierzenie Państwa danych osobowych następuje wyłącznie w zakresie jaki jest niezbędny dla realizacji celu, dla którego są one przetwarzane.

7. Państwa dane osobowe przechowywane są przez Przedsiębiorstwo Prywatne "NOVET" Janusz Bielecki przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane, w tym:
1) dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Prywatnego "NOVET" Janusz Bielecki będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy,
b) wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie Prywatnym "NOVET" Janusz Bielecki;
2) dane osobowe pozyskane przez Przedsiębiorstwo Prywatne "NOVET" Janusz Bielecki
w celu przesyłania wiadomości w formie newslettera będą przechowywane do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw lub wycofają zgodę względem przetwarzania danych osobowych w tym celu.

8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Prywatne "NOVET" Janusz Bielecki w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
2) prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
3) prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
4) prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
7) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dojazd